Audit financiar

La modul general, auditul inseamna examinarea unor informatii in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.

In functie de domeniul unde este aplicat acest principiu general, exista multe tipuri de audit, aria de cuprindere a notiunii de Audit include, fara a se limita la acestea: Audit Operational, Audit de Gestiune, Audit Fiscal, Audit de Calitate, Audit de Mediu, Audit Energetic, etc.

Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC)

Serviciile de audit pe care le oferim sunt :

  • audit financiar al situatiilor financiare anuale;
  • misiuni de revizuire a situatiilor financiare anuale, a celor consolidate sau a situatiilor financiare interimare;
  • alte misiuni si servicii profesionale in conformitate cu standardele internationale in domeniu si cu reglementarile adoptate de CAFR;
  • audit intern;

Opinia responsabila a auditorului ofera o garanţie rezonabilă asupra corectitudinii informaţiilor furnizate diferitelor categorii de utilizatori a situatiilor financiare si se concretizeaza prin

  • Raport de audit financiar cu privire la situaţiile financiare ale clientului.
  • Scrisoare confidenţială adresată conducerii asupra principalelor deficienţe ale sistemului de control intern şi asupra altor aspecte identificate pe parcursul auditului financiar care în opinia auditorului se impun a fi prezentate conducerii.

Ai nevoie de audit financiar?